EDUKACIJE

Platforma za sticanje novih znanja

Ova internet stranica je kreirana i održava se uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke (BMZ) u okviru EU4Business projekta u BiH. Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost Privredne komore RS i nužno ne odražava stanovišta Evropske unije ili BMZ.

Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka Republika Srpska, BiH

Centrala: +387 51 493 120 Kabinet: +387 51 493 121

edukacije@komorars.ba

www.komorars.ba