Februar 8, 2022 @ 10:00 AM do
Februar 8, 2022 @ 01:30 PM
#Free
Cilj edukacije je unapređenje znanja u oblasti pr
Cilj edukacije je unapređenje znanja u oblasti up
Mart 14, 2022 @ 12:00 PM do
Mart 14, 2022 @ 02:00 PM
#Free
Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji s Privredn
Mart 15, 2022 @ 09:30 AM do
Mart 15, 2022 @ 11:00 AM
#Free
Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini i Poljoprivr