admin

Petar petrović

Direktor

“ Ova platforma omogućava privrednim subjektima da budu upućeni u najnovije tehnologije itd… ”